Izbornik

Besplatna dostava za kupovinu iznad 80,00 € / 600,00 KN

Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobna prava i obveze između CARTA MAGICA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Prenjska ulica 2B, OIB: 73735886955 kao vlasnika web stranice/web shopa i fizičkih i pravnih osoba kao kupaca odnosno korisnika.

Opći uvjeti poslovanja vrijede za registrirane i neregistrirane korisnike web stranice.

PODACI O VLASNIKU WEB STRANICE / WEB SHOPA (PRODAVATELJU)

Naziv: CARTA MAGICA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (dalje u tekstu: Carta Magica / prodavatelj / vlasnik web stranice / web shopa)

Skraćeni naziv: CARTA MAGICA d.o.o.

Adresa/Sjedište: Prenjska ulica 2b, Zagreb (Grad Zagreb)

Upisano u: sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS: 080757976

Poslovna banka: Raiffeisen bank d.d.

IBAN: HR7724840081105744255

OIB: 73735886955

Osobe ovlaštene za zastupanje: Roman Cvetko, direktor

Kontakt broj: +385 1 48 46 099

Adresa elektroničke pošte: carta@magica.shop.hr

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za ove Uvjete poslovanja ili postupak narudžbe možete se obratiti izravno društvu Carta Magica na adresu e-pošte: webshop@cartamagica.hr ili putem telefona na broj: +385 1 48 46 099 od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati.

 

UVODNE ODREDBE

Proizvodi na web shopu predstavljaju poziv na kupnju te će Carta Magica odlučiti o prihvatu ponude dane od strane potrošača.

Sklapanje ugovora putem web stranice Carta Magica predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se odnosi između potrošača (dalje u tekstu kao: Potrošač, Kupac, Korisnik, Naručitelj) i Carta Magica. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kada proizvode na web stranici  Carta Magica naručujete kao pravna osoba, ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“, „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“ i „Materijalni nedostatak“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te drugi primjenjivi propisi.

OPĆE INFORMACIJE

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranica Carta Magica.  Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja web stranice, te prihvaćaju koristiti sadržaj web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka nosioca prava (Carta Magica).

Kupac i prodavatelj vezani su ovim Općim uvjetima poslovanja, a u slučaju da je određena odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog prava, mjesto nje primijenit će se prisilni propisi, dok sve ostale odredbe ovih Općih uvjeta i u tom slučaju ostaju na snazi.

Platforma i sadržaj (poglavito tekstovi, slike, crteži, logo tipovi, video snimke, zvučni zapisi, podaci, grafički zapisi i slično) web stranice www.cartamagica.hr zaštićen je pravom intelektualnog vlasništva. Kupci i korisnici web stranice www.cartamagica.hr ne mogu raspolagati pravima intelektualnog vlasništva Carta Magica, koristiti ili iskorištavati platformu i sadržaj web stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Carta Magica.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, kao i svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela, te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja nositelja prava na ove web stranice i drugih vlasnika autorskih prava.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korisnici i / ili kupci proizvoda dužni su suzdržavati se od nanošenja štete trećim osobama te su dužni poduzeti radnje kako bi se eventualna šteta umanjila.

Carta Magica ni na koji način nije odgovorna za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.cartamagica.hr osim ako se odgovornost Carta Magica u konkretnom slučaju ne može isključiti prema prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Kupci sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici www.cartamagica.hr.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranice te prihvaća koristiti sadržaj web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Carta Magica će nastojati ovu web stranicu zaštiti od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne može jamčiti njihovu potpunu odsutnost. S tim u svezi, Carta Magica upućuje korisnike ove web stranice na poduzimanje potrebnih mjera zaštite kao što su npr. uporaba vlastitih antivirusnih programa.

Carta Magica ulaže konstantne napore kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu web stranice. Carta Magica ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

Carta Magica zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu i web shop, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.

Korištenje web stranice uključuje i davanje osobnih podataka korisnika, kao i prikupljanje podataka, kao što je vaša IP adresa, postavke jezika, vrstu preglednika, oznaku datuma i vremena, pružatelja internet usluga, operativni sustav. Ti podaci prikupljaju se u svrhu poboljšanja web stranice, zbog pružanja kvalitetnijih informacija o samom sadržaju na stranici, njenim uslugama i proizvodima. Prikupljene informacije spremaju se na log datoteke na vašem računalu.

Sve informacije koje se prikupe prilikom Vaše posjete web stranici koriste se isključivo za analizu trendova, vođenje stranice, prikupljanje demografskih podataka, te praćenje ponašanja posjetitelja na našim stranicama u svrhu poboljšanja usluga, proizvoda i sadržaja stranice. Korištenjem web stranice, njezinog sadržaja, usluga i proizvoda dajete vlastiti pristanak na prikupljanje gore navedenih podataka te prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja.

Web stranica prikuplja Vaše osobne podatke (ime, prezime, broj mobitela, e-mail adresu) koje nam dobrovoljno dajete tako što ispunite predmetni upitnik na pripadajućoj web stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na Vaše upite, pružanje informacija na Vaš zahtjev i evidencije korisnika ove web stranice, a nužni su da bismo Vam odgovorili na eventualne upite i pružili uslugu. Više o privatnosti pročitajte u Izjavi o privatnosti i sigurnosti, odnosno Politici privatnosti.

Web stranica koristi servis treće strane Google Analytics koji se koristi za praćenje posjetitelja na  web stranici. Pomoću tog servisa analizira se korištenje web stranice, te se prikupljaju podaci o posjećenosti, upotrebi određenih stranica i aplikacija, te se na temelju prikupljenih podataka rade izvješća kako bi se poboljšao rad same web stranice i kako bi se korisnicima omogućio lakše korištenje naše web stranice.

Korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvaća da ista može koristiti Google Analytics, uslugu analize Interneta koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. kolačiće („cookies“), tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja ove web stranice. Google Analytics skraćuje Vašu IP adresu u državama članicama Europske unije, te se ta IP adresa koristi isključivo u praćenju posjećenosti i navika na našoj web stranici. Informacije koje stvaraju kolačići o tome kako koristite ovu stranicu (uključujući vašu IP-adresu) šalju se na Google-ov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Google može koristiti ove informacije za evaluaciju vašeg korištenja Internetske stranice, stvaranje izvještaja o aktivnosti na stranici za operatera stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem stranice te Interneta. Google također može prenijeti te informacije trećim stranama, ako je to zakonski potrebno ili ako te treće strane obrađuju podatke prema ugovoru s društvom Google.

Ni pod kojim okolnostima Google neće povezati vašu IP-adresu s drugim Google-ovim podacima. Možete spriječiti instalaciju kolačića tako da podesite postavke softvera vašeg preglednika; međutim, moramo vas obavijestiti da, ako to napravite, nećete biti u mogućnosti u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Korištenjem ove stranice izjavljujete da se slažete s obradom podataka koje Google prikupi o vama, na gore opisan način i u gore navedene svrhe. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Carta Magica zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete poslovanja kako bi ih prilagodio svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici www.cartamagica.hr

Smatra se da je pristupanjem web stranici Korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja iste, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje. Prihvaćanje ovih Općih uvjeta poslovanja osnovni je preduvjet za pružanje usluge, te se stoga prije predaje narudžbe Korisnik dužan upoznati s Općim uvjetima poslovanja i potvrditi da su mu isti uvjeti razumljivi, te se obvezati iste poštivati.

Ugovorne strane dužne su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane prouzročenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

 

TEMELJNI POJMOVI

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će, osim kada iz konteksta proizlazi drugačije, značenje dano u nastavku:

Web stranica označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Carta Magica-e, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.cartamagica.hr.

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Carta Magica putem web stranica.

Zlouporaba stranice je svaka uporaba, koja nije u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja ili uporaba bez namjere za predaju narudžbe ili zlouporaba za vlastitu korist ili korist trećih osoba, bez obzira je li nastala šteta društvu Carta Magica. Zlouporabom se smatra i povreda autorskih prava.

Proizvod je proizvod koji znači ispunjenje narudžbe Korisnika, a za koji je Korisnik dužan platiti cijenu navedenu na stranici tog proizvoda.

Cijene – sve cijene su na ovim stranicama izražene u eurima (eur) i kunama (kn) i uključuju 25% PDV-a osim kada je izričito naznačeno da PDV nije uključen. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Carta Magica znači Carta Magica d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Prenjska 2B, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080757976, OIB 73735886955.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Svaki Korisnik, neregistrirani (gost) ili registrirani, može kupovati proizvode iz ponude Carta Magica prikazane na internetskoj stranici.

Svi kupci koji obavljaju narudžbu putem web stranice mogu izvršiti kupovinu uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja, te da je na iste pristao i da je upoznat da je riječ o narudžbi s obvezom plaćanja.

Korisnik predaje narudžbu za isporuku proizvoda putem internetske stranice.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prilikom ispunjavanja obrasca, kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi isporuka protekla neometano.

Kupovina putem web stranice je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac će putem elektroničke pošte biti obaviješten o primitku narudžbe.

Ugovorena kupoprodajna cijena istaknuta na web stranicama, u reklamama i katalozima izražena je u eurima i kunama i u njih je uračunat PDV osim kad je izričito navedeno da nije uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda iz kataloga proizvoda dostupnog na web stranici koji je uređen prema vrstama i kategorijama proizvoda. Kupac proizvode bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama.

Kod proizvoda koji dolaze u više veličina, kupac je dužan odabrati veličinu proizvoda u za to određenom izborniku.

Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice „Pročitao/la sam i slažem se s Općim uvjetima poslovanja i Izjavom o privatnosti i sigurnosti“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže.

U trenutku prihvata narudžbe kupca od strane prodavatelja ugovor o kupoprodaji se smatra sklopljenim, te će prodavatelj poslati kupcu na adresu njegove e-pošte, koju je naznačio prilikom izrade narudžbe, Opće uvjete poslovanja, potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru / potvrdu narudžbe te broj narudžbe kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i da se ista obrađuje. Opći uvjeti poslovanja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za ugovorne strane.

Prodavatelj za svaki naručen proizvod kreira račun koji će ispostaviti kupcu na njegovu e-mail adresu navedenu u narudžbi.

Nakon što prodavatelj prihvati narudžbu kupca, uvjeti kupoprodajnog ugovora sklopljenog između kupca i prodavatelja ne mogu se mijenjati. Sve eventualne izmjene i promjene kupoprodajnog ugovora moraju biti sastavljene u pisanom obliku.

Prodavatelj također može odbiti ugovor u slučaju da se utvrdi da ne može biti izveden (primjer: roba koje trenutno nema na skladištu, proizvod koji nije dostupan u određenoj boji ili dimenzijama, i sl.). Prethodno će Korisnik o tome biti obaviješten uz navedene razloge odbacivanja ugovora.

Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, kupac je dužan obavijestiti Carta Magica o istom na adresu e-pošte carta@magica.shop.hr

Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u poruci e-pošte, kupac je dužan kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte carta@magica.shop.hr ili na broj telefona  +385 1 48 46 099 svaki radni dan (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) u vremenu od 9 do 16 sati.

U slučaju da Carta Magica iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Carta Magica u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Ako Carta Magica ne ispuni ugovor u roku o tome će, bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti potrošača. Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je dao Carta Magica naknadni razumni rok za ispunjenje, osim ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ugovor ispuniti niti u naknadnom roku.

Carta Magica zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. Maloprodajna cijena je personalizirana na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, uključujući akcijske prodaje, rasprodaje, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe, Carta Magica je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Nakon isteka trajanja posebnog oblika prodaje, Carta Magica više neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na poseban oblik prodaje, a za koji poseban oblik prodaje je razdoblje trajanja isteklo.

Ponuda i cijene za specijalne akcije i popuste vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.

U slučaju prodaje robe koja ima grešku, Carta Magica će jasno, vidljivo i čitljivo označiti na robi ili internetskoj stranici da je riječ o prodaji robe s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Carta Magica nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, te se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Sve informacije objavljene na web stranici su preuzete od proizvođača proizvoda (primjer: opisi proizvoda, specifikacije, fotografije i slično). Slike mogu biti simbolične i ne odražavati uvijek u potpunosti stvarne činjenice (npr. nijansu boje). Carta Magica ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovoj internetskoj stranici, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice ili njezinih dijelova. Zadržavamo pravo na manje izmjene u opisu proizvoda bez obveze prethodnog obavještavanja Korisnika.

Vezano za bilo koji upit kupac može kontaktirati Carta Magica putem telefona na broj +385 21 111 111 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati ili putem e-pošte na adresu: carta@magica.shop.hr

Ukoliko niste primili naručene proizvode koje ste platili u ugovorenom roku dostave molimo da obavijestite Carta Magica o istom na adresu e-pošte: carta@magica.shop.hr

Carta Magica se trudi držati web shop up-to-date sa stvarnim stanjem skladišta, no ističemo kako zbog količine proizvoda to ponekad nije moguće.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Isto tako, moguća je zamjena nedostupnog proizvoda drugim proizvodom unutar poklon seta u dogovoru s klijentom.

 

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Odabir načina plaćanja

Naručene proizvode i dostavu Kupac može platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Prodavatelj izdaje račun na trajnom mediju i obavještava Korisnika o mogućnosti odustajanja od kupnje i o načinu na koji kupac može vratiti proizvod.

Cijene proizvoda i usluga istaknute na web stranici, u reklamama i katalozima izražene su u eurima i kunama i u njih je uračunat PDV, osim ako bi bilo izričito navedeno da PDV nije uračunat. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti:

 • Plaćanje putem transakcijskog računa
 • Plaćanje pouzećem
 • Kartično plaćanje – Corvus
 • Plaćanje Corvus opcijom – Pay by link

 

 1. Plaćanje putem transakcijskog računa

Kod izbora ovog načina plaćanja na naš broj računa trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine i slično. Po zaprimljenoj uplati, poslati ćemo vam naručene proizvode.

 

 1. Plaćanje po primitku proizvoda (pouzećem).

Ukoliko se odlučite za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke, dužni ste proizvode platiti tek prilikom preuzimanja istih. Račun za naručeni proizvod dužni ste podmiriti dostavljaču pošiljke (ugovornom partneru Carta Magica) prilikom dostave naručenog proizvoda na adresu koju je kupac postavio kao adresu dostave prilikom narudžbe. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. Dobro je imati pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža.

 1. Plaćanje karticama

Plaćanje karticama moguće je jednokratno i u ratama.

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Carta Magica snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne / debitne kartice kupca.

Sustav kartične naplate nije integriran na našim internet stranicama već se kupca automatski prebacuje na ovlaštene sigurne stranice CORVUS PAY servisa koji vrši autorizaciju kartičnog plaćanja. Nakon odabira plaćanja “Karticom” i kompletiranja narudžbe, otvorit će se polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici i vlasniku ne čuvaju se na našim serverima niti nam nisu vidljivi.

U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni prilikom kupovine u web shopu.

Kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, odaberite neki od alternativnih načina plaćanja. O uzrocima odbijanja kartica nemamo podatke, a mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada uplata bude evidentirana u našem sustavu ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

 

UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dana 1. siječnja 2023. godine euro je postao zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

U skladu s uvođenjem eura kao službene novčane jedinice i zakonskog sredstva plaćanja, dana 5. rujna 2022. godine započelo je razdoblje dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti.

Od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. godine traje razdoblje dvojnog optjecaja.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena traje do dana 31. prosinca 2023. godine.

Do dana 5. rujna 2022. godine, dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti je dobrovoljno. Nakon navedenog datuma, dvojno iskazivanje postaje obveza društva Carta Magica.

 

Osnovna načela u postupku uvođenja eura

U postupku uvođenja eura primjenjuju se sljedeća načela:

Načelo zaštite potrošača – preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena – zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.

Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata – postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna.

Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti – uvođenje eura i svi povezani postupci i aktivnosti provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Načelo transparentnosti i informiranosti – informacije o uvođenju eura moraju biti jasne, razumljive, dostupne, čitljive i vidljive.

 

Pravila o primjeni eura

Iznosi navedeni u kunama u pravnim instrumentima smatraju se iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).

Pozivanje na kunu bez navođenja iznosa u pravnim instrumentima smatra se pozivanjem na euro.

Iznosi navedeni u pravnim instrumentima u euru koji se do dana uvođenja eura preračunavaju u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ili drugom tečaju banke smatraju se iznosima u euru.

Od 1. siječnja 2023. godine, Hrvatska narodna banka objavljuje tečajnu listu Hrvatske narodne banke za euro u odnosu na druge valute.

 

Pravila za preračunavanje i zaokruživanje

Novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97.

Kuna će biti zamijenjena eurom po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Navedeno preračunavanje izvršava se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena;
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Jedinične cijene niske vrijednosti iskazane za obračunske jedinice roba i usluga koje se koriste kao množenik za izračun cijene roba i usluga te druge cijene niskih vrijednosti, preračunate sukladno pravilima za preračunavanje, zaokružuju se i iskazuju na više od dvije decimale.

 

Pravila dvojnog iskazivanja cijena

Carta Magica je dužan tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje:

–     u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi

–     na internetskoj stranici

–     u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju

–     u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu

–     tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge

–     u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga

–     putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskog programa i glasovne poruke o ostalim oblicima oglašavanja.

Uz ostale iznimke istaknute u članku 44. stavku 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, obveza dvojnog iskazivanja cijene ne odnosi se na kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe.

 

Dvojno iskazivanje na računu

Carta Magica je dužan tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

 

DOSTAVA PROIZVODA

Način isporuke proizvoda

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe. Iznimno, u sklopu određenih prodajno-promotivnih akcija, cijena dostave neće se zaračunavati, a o čemu će kupci na više mjesta biti pravovremeno obavješteni.

Nakon što proizvod predamo dostavnoj službi, na Vašu e-mail adresu poslat ćemo potvrdu o slanju proizvoda, kontakt podatke od naše dostavne službe gdje upitom možete dobiti sve informacije o trenutnom statusu isporuke paketa i/ili tracking kôd dostavne službe putem kojeg možete pratiti pojedinosti o statusu Vaše pošiljke. Nažalost, nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

Carta Magica  nastoji na najbrži mogući način isporučiti naručene proizvode. Većinu narudžbi primljenih do 18:00 sati, ukoliko su proizvodi na zalihi, pokušat će poslati u istom radnom danu, osim vikendom i praznicima.

Naručene artikle isporučujemo DPD-om. Isporuka će uslijediti u roku 2-4 radna dana od dana narudžbe, a najkasnije 30 dana ukoliko je tako dogovoreno.

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

U slučaju narudžbe proizvoda koji se zbog nepredvidivih razloga ne može otpremiti u obećano vrijeme, Korisnik će biti obaviješten o novom datumu isporuke putem e-maila. U slučaju nemogućnosti isporuke, Carta Magica će kontaktirati Korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe uz povrat uplaćenih sredstava korisniku.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Napominjemo kako dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje kupac, već samo do ulaza u stambenu zgradu.

Ako kupac ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s kupcem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke, pošiljka se vraća u skladište.

Carta Magica se obvezuje da će narudžbu Kupca pravovremeno isporučiti, ukoliko je Kupac svoje podatke ispunio u potpunosti točno i istinito.

Naručene proizvode moguće je preuzeti i osobno u poslovnici na adresi Frankopanska ulica 20, 10000 Zagreb, tijekom radnog vremena Prodavatelja, od ponedjeljka do petka od 10 do 20 sati. Vikendom i praznicima preuzimanje nije moguće.

Cijene dostave su sljedeće:

 1. Dostava DPD: 3,5 € / 26,37 KN (uključen PDV)
 2. BOX NOW – dostava 24/7 u paketomat: 2.50 € /18.84 kn (uključen PDV)

Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljke identificirati se djelatniku dostavne službe, pregledati pošiljku, te u slučaju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu čime potvrđuje primitak pošiljke. U slučaju vidljivih oštećenja, Korisnik ih je dužan prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Svojim potpisom po preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket u neoštećenom stanju te dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Eventualna oštećenja kupac je dužan odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti proizvod na kojem su vidljiva vanjska oštećenja.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te to javiti Prodavatelju putem e-maila info@cartamagica.hr. U e-mailu je potrebno navesti razlog odbijanja pošiljke i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca.

Nakon što kupac reklamira oštećenje proizvoda, kupac je dužan vratiti neispravan proizvod nakon čega će prodavatelj obaviti popravak proizvoda ili poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na web stranici. Prikazane boje proizvoda se mogu razlikovati u malim nijansama u odnosu na stvarnu boju proizvoda zbog razlike u prikazu na zaslonu ekrana računala.

Ukoliko kupac (ili primatelj naveden u narudžbi) u slučaju vidljivog oštećenja ne želi preuzeti pošiljku od dostavljača, ili nije zatečen na navedenoj adresi, pošiljka se vraća prodavatelju, te će kupac biti ponovno kontaktiran i obaviješten telefonom i putem elektroničke pošte o nemogućnosti dostave, s upitom želi li sam preuzeti robu ili želi ponovnu dostavu. Svaka ponovljena dostava se naplaćuje po važećem cjeniku dostavne službe.

Ukoliko Carta Magica nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Carta Magica nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji. Isto tako, moguća je zamjena nedostupnog proizvoda drugim proizvodom unutar poklon seta u dogovoru s klijentom.

Carta Magica zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova u slučajevima kada kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga.

 

JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Ako određeni proizvod ima jamstvo isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostavno raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kad je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu info@cartamagica.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu CARTA MAGICA D.O.O., Frankopanska 20, 10000 Zagreb.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac je dužan proizvod koji vraća prodavatelju vratiti kompletan, u istom stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe, isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Carta Magica mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjenja,
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na linku.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

U skladu s najboljom i poštenom poslovnom praksom, te sukladno čl. 10. st. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod, pruženu uslugu ili poslovanje Carta Magica mogu dostaviti poštanskim putem na adresu:

 

CARTA MAGICA D.O.O.

Frankopanska ulica 20

10000 Zagreb

 

ili poslati putem e-maila na: carta@magica.shop.hr

Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Carta Magica bio u mogućnosti dostaviti potrošaču odgovor u zakonskom roku.

Carta Magica će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora potrošača.

Carta Magica će u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju preko telefonskog broja tel:+385 21 111 111 i e-maila na: carta@magica.shop.hr

Ukoliko je kupac pravna osoba, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Općim uvjetima poslovanja i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

MATERIJALNI NEDOSTACI

Carta Magica odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Pretpostavlja se da je svaki nedostatak stvari, koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Navedena pretpostavka se kod trgovačkih ugovora odnosi na razdoblje od šest mjeseci od trenutka prijelaza rizika.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Materijalni nedostatak stvari postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj

Posljednja četiri nedostatka, kod potrošačkih ugovora ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje navedenih nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac, prvenstveno, ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

U slučaju kada popravak ili zamjena stvari s nedostatkom nije moguća, kupac ima pravo na sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadi primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti samu svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati na snazi ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Ističemo kako se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, materijalni nedostatak na robi kada je to nužno, dokazuje vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a prodavatelj smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka prethodno navedenog roka, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Kad je kupac pravna osoba, na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

 

REKLAMACIJE PROIZVODA

Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na našu adresu Carta Magica d.o.o., Frankopanska 20, 10000 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona +385 21 111 111

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora, Carta Magica i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačeve sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

 

PRAVILA O KOLAČIĆIMA

Kolačići

Kako bi naše web stranice radile pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva korištenja i kvalitete usluge, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.5.2018. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići se ne mogu dodijeliti određenoj osobi i ne sadrže osobne podatke.

Vrste kolačića na ovim Internet stranicama:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu)
 • Trajni kolačići (Persistent cookies)– ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su “Ostanite prijavljeni” tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Kako onemogućiti kolačiće?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom). Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

U svrhu omogućavanja najbolje kvalitete usluge i pravilnog rada ovih Internet stranica, preporučujemo da kolačiće ostavite uključenima.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

 

SIGURNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Sigurna kupnja jamči poštivanje svih važećih zakonskih propisa i preporuka iz udruga za zaštitu potrošača.

Zaštita osobnih podataka regulirana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Carta Magica obvezuje se da će podatci Korisnika prikupljeni putem naše internet stranice u potpunosti ostati pohranjeni, zaštićeni i obrađeni od strane Carta Magica.

Osobni podatci Korisnika prikupljaju se i koriste u svrhu obrade narudžbe, slanja promotivnih materijala, te za unaprjeđenje odnosa s Korisnikom.

Registracijom na internet stranicama Carta Magica, Korisnik daje svoju suglasnost za obradu njegovih podataka u navedene svrhe. Registrirani Korisnik je suglasan da mu se Carta Magica može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom.

U svakom trenutku registrirani Korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želi primati newslettere ili promocijske ponude Carta Magica, dovoljna je pismena obavijest ili samostalno odjavljivanje sa pretplatničke liste.

Carta Magica se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka registriranih Korisnika, na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisnicima koji su nužni za ispunjenje obveza Ugovora o kupnji.

Svi podaci o Korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Carta Magica kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Carta Magica i poslovni partneri (Hrvatska pošta) odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Više o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka Korisnik može pronaći u našoj Izjavi o privatnosti i sigurnosti.

Pridruži se zabavi

Pratite novosti, sudjelujte u akcijama i nagradnim igrama!